Innkalling til årsmøte 2021

Submitted by
Anonym (ikke bekreftet)
Publisert
8. september 2021

Innkaller til årsmøte mandag 11.10.2019 klokken 18.00 i gymsalen på Storslett samfunnshus.

 

Saksliste

1. åpning

2. registrering av frammøtte og godkjenning av de stemmeberettigede

3. godkjenning av innkalling og saksliste

4. valg av møteleder, sekretær, samt to til å underskrive protokollen.

5.  Revidert regnskap

6. innkomne forslag

7. valg

8. avslutnng


Forslag og saker må være i hende per mail (nordreisatkd@nordtroms.net) innen mandag 27. september