Årsmøte

Årsmøte i Nordreisa Taekwoon-Do Klubb arrangeres 30.03.2022 kl 1900 i i tredje etasje i Sentrum 15. Hagan Bygget. Eventuelle innkomne saker må sendes klubben minst to uker i forveien.

Saker 

  1. Godkjenne innkallingen
  2. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen
  3. Behandle årsberetningen
  4. Behandle regnskapet
  5. Behandle budsjett
  6. Behandle plan for 2022
  7. Valg
  8. Innkomne saker

Velkommen på årsmøte

Med vennlig hilsen

 

Styret i Nordreisa Taekwoon-Do Klubb